Schilderij van Peter van Damme

Beste Kunstliefhebber,

Deze website laat ontwikkeling zien vanaf 2007 – heden.
In mijn werk streef ik naar consistentie, dit is geen doel op zich maar belangrijk om de ideevorming uit te bouwen. Mijn werkwijze lijkt veel op 'de zwemmer die moet blijven drijven daarbij luistert en tast. Zo kan er een metafysica ontstaan die het 'above' en 'beyond' in haar vaandel heeft. In mijn werk zijn er soms raakvlakken met werk van andere kunstenaars als R. Delaunay, K. Malevich, M. Rothko, B. Newmann en A. Cortier. Wellicht nog meer maar ik wil er mee aangeven dat het werk niet vrij is van invloed.
Hopelijk is dit tekstje voldoende opstap om te gaan kijken.
Veel plezier en genoegen,
Peter van Damme


engels Dear Art Lover,

This website shows development from 2007 - present.
In my work I strive for consistency, this is not an end in itself but important to develop the ideation. My method is very similar to "the swimmer who has to float while listening and feeling. In this way, a metaphysics can arise that has the 'above' and 'beyond' in its banner.
In my work there are sometimes similarities with work by other artists such as R. Delaunay, K. Malevich, M. Rothko, B. Newmann and A. Cortier. Maybe even more, but I want to indicate that the work is not free of influence.
Hopefully this text is enough to start looking.
Have fun and pleasure,
Peter van Damme.