Geachte bezoeker,
Op deze site maakt u kennis met mijn beeldende kunst.
De kennismaking gaat over schilderkunst, tekenkunst en fotografie. Mijn werk laat een ontwikkeling zien vanaf 2007 tot heden. In mijn beleving laat het een vormgeving zien die afhankelijk is van intensiteit en spanning. Deze intensiteit en spanning zorgen er voor om de fascinatie voor menselijke emotie naar voren te brengen. Dat hiermee veel van u als kijker geeist wordt ben ik mij zeer bewust. Het enige wat u kunt doen is u openstellen voor dit werk. Soms zijn de werken welhaast explosies die overdonderen maar meestal houdt de vorm ze in toom. Mijn manier van werken heeft een luisterende, zoekende houding nodig. Deze valt enigszins te vergelijken met een koorddanser die weet dat zijn doel 'de overkant te bereiken'' is, maar dit alleen bereikt door geconcentreerd te blijven en evenwicht te houden!
Hopelijk heeft deze introductie u op weg geholpen en nieuwsgierig gemaakt om werk en persoon te ontmoeten.
Uw reactie wordt zorgvuldig behandeld. Uw reactie kunt u mailen en ook kunt u bellen. Zie onderaan elke pagina.
U bent van harte welkom.
 
Peter van Damme.


engels Dear visitor,
On this site you will get acquainted with my visual art.
The introduction is about painting, drawing and photography. My work shows a development from 2007 to the present. In my experience it shows a design that depends on intensity and tension. This intensity and tension ensure to bring out the fascination for human emotion. I am very aware that this demands a lot from you as a viewer. All you can do is open up to this work. Sometimes the works are almost explosive, but usually the shape keeps them in check. My way of working needs a listening, searching attitude. This can be compared to a tightrope walker who knows that his goal is 'to reach the other side', but only achieved by staying focused and keeping balance! Hopefully this introduction has got you started and made you curious to meet work and person.
Your response will be treated carefully. You can email your response and you can also call. See bottom of every page.
You are welcome.
 
Peter van Damme.

logo
Through Color

Beste bezoeker,

Om mijn werk te zien, bekijk deze website met een desktopcomputer, laptop of tablet.

Graag presenteer ik een collectie werken aan u. Deze collectie omspant ongeveer 10 jaar, van 2010 tot 2020.
In mijn werk beoefen ik tekenkunst, schilderkunst in diverse technieken m.n. olieverftechnieken, acrylverf, aquarel en gouache. Tevens maak ik foto's t.b.v. de ondersteuning van mijn beeldend werk. Soms gebruik ik die als 'hang-up' voor schilderijen en soms blijven het zelfstandige beelden. De twee disciplines werken positief op elkaar in.
Speerpunt voor mij is kleur als drager van emoties. Mijn manier van omgaan met het scheppend bezig zijn, wordt door anderen gezien als klassiek.
In 2019 is er een keerpunt in mijn leven en werk gekomen wat waarneembaar is in de uitstraling en beleving van mijn kunst.  Er is dus andersoortig werk ontstaan.


engelsDear visitor,

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet.

I would like to present a collection of works to you. This collection spans around 10 years, from 2010 to 2020.
In my work I practice drawing, painting in various techniques, including oil painting techniques, acrylic paint, watercolor and gouache. I also take photos for the support of my visual work. Sometimes I use it as a 'hang-up' for paintings and sometimes they remain independent images. The two disciplines interact positively.
Spearhead for me is color as a carrier of emotions. My way of dealing with being creative is seen by others as classical.
In 2019 there was a turning point in my life and work, which is noticeable in the appearance and experience of my art. So different kind of work has arisen.

Peter van Damme