CV

Pieter Cornelis van Damme, Den Haag 1957.

 

Opleiding

Kunstacademie Constantijn Huygens, Zwolle/Kampen, Autonoom schilderen en tekenen, 1978 - 1983

Kunstacademie Constantijn Huygens, lerarenopleiding 1ste graad,

Kunstgeschiedenis, 1983 - 1985

Exposities:  

Galerie Erdmann, Heerde, 1989

Duo expositie met Irma Horstman, ruimtelijk werk

Kunstroute Prima Vista, Kampen, 1990

Kunstroute Genius Loci, Zutphen, 2012

Kunstroute Warnsveld, 2013, 2014 en 2015

Groepstentoonstelling, “Entropie”, Varenna ( Italië ) juli/aug. 2014

Galerie “de Overtuin”, Warnsveld, februari t/m april 2016

Kunstroute “Zomerreis”, Zutphen, juni 2016

Presentatie 10 werken Gelre Ziekenhuis, Zutphen, mei t/m juli 2018

Galerie Studio 28, Apeldoorn, duo expositie met Hetty Kielen, augustus 2018

Kunstbeurs Art Arnhem, deelname met 7 werken, januari 2020

     
logo
Through Color

Beste bezoeker,

Om mijn werk te zien, bekijk deze website met een desktopcomputer, laptop of tablet.

Graag presenteer ik een collectie werken aan u. Deze collectie omspant ongeveer 10 jaar, van 2010 tot 2020.
In mijn werk beoefen ik tekenkunst, schilderkunst in diverse technieken m.n. olieverftechnieken, acrylverf, aquarel en gouache. Tevens maak ik foto's t.b.v. de ondersteuning van mijn beeldend werk. Soms gebruik ik die als 'hang-up' voor schilderijen en soms blijven het zelfstandige beelden. De twee disciplines werken positief op elkaar in.
Speerpunt voor mij is kleur als drager van emoties. Mijn manier van omgaan met het scheppend bezig zijn, wordt door anderen gezien als klassiek.
In 2019 is er een keerpunt in mijn leven en werk gekomen wat waarneembaar is in de uitstraling en beleving van mijn kunst.  Er is dus andersoortig werk ontstaan.


engelsDear visitor,

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet.

I would like to present a collection of works to you. This collection spans around 10 years, from 2010 to 2020.
In my work I practice drawing, painting in various techniques, including oil painting techniques, acrylic paint, watercolor and gouache. I also take photos for the support of my visual work. Sometimes I use it as a 'hang-up' for paintings and sometimes they remain independent images. The two disciplines interact positively.
Spearhead for me is color as a carrier of emotions. My way of dealing with being creative is seen by others as classical.
In 2019 there was a turning point in my life and work, which is noticeable in the appearance and experience of my art. So different kind of work has arisen.

Peter van Damme