CV

Pieter Cornelis van Damme, Den Haag 1957.

 

Opleiding

Kunstacademie Constantijn Huygens, Zwolle/Kampen, Autonoom schilderen en tekenen, 1978 - 1983

Kunstacademie Constantijn Huygens, lerarenopleiding 1ste graad,

Kunstgeschiedenis, 1983 - 1985

Exposities:  

Galerie Erdmann, Heerde, 1989

Duo expositie met Irma Horstman, ruimtelijk werk

Kunstroute Prima Vista, Kampen, 1990

Kunstroute Genius Loci, Zutphen, 2012

Kunstroute Warnsveld, 2013, 2014 en 2015

Groepstentoonstelling, “Entropie”, Varenna ( Italië ) juli/aug. 2014

Galerie “de Overtuin”, Warnsveld, februari t/m april 2016

Kunstroute “Zomerreis”, Zutphen, juni 2016

Presentatie 10 werken Gelre Ziekenhuis, Zutphen, mei t/m juli 2018

Galerie Studio 28, Apeldoorn, duo expositie met Hetty Kielen, augustus 2018

Kunstbeurs Art Arnhem, deelname met 7 werken, januari 2020

Expositie Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen.
Te bezichtigen van 5/11 t/m 20/12 van donderdag t/m zondag tussen 11.00 en 17.00u en op afspraak

     
logo
Through Color

Beste bezoeker,

Op deze site maakt u kennis met mijn beeldende kunst.
In mijn werk maak ik gebruik van schilder en tekentechnieken en fotografie.
Het laat een ontwikkeling zien vanaf 2007 tot heden.
De menselijke emotie naar voren brengen is wat ik mij tot doel stel.
Soms zijn de werken welhaast explosies die overdonderen maar meestal houdt de vorm ze in toom.

Mijn manier van werken is vooral luisterend en zoekend. Deze valt enigszins te vergelijken met een koorddanser die weet dat zijn doel 'de overkant bereiken'' is, maar dit alleen realiseert door geconcentreerd te blijven en evenwicht te houden!

Mijn werk staat in de traditie van kunstenaars als Rothko, Newman, Kandinsky en Delaunay. Wat mij in hun werk raakt is de worsteling om de inhoud van hun kunst.

Hopelijk heeft deze introductie u op weg geholpen en nieuwsgierig gemaakt om werk en persoon te ontmoeten.
Graag zie ik uw reactie tegemoet en zien wij elkaar in mijn atelier.

Peter van Damme


engelsDear visitor,

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet.

On this site you will become acquainted with my visual art.
In my work I use painting and drawing techniques and photography.
It shows a development from 2007 to the present.
Bringing out the human emotion is what I aim for.
Sometimes the works are almost explosions that overwhelm, but usually the form keeps them in check.

My way of working is mainly listening and searching. This one is somewhat like a tightrope walker who knows his goal is to `` reach the other side '', but only achieves it by staying focused and balancing!

My work is in the tradition of artists such as Rothko, Newman, Kandinsky and Delaunay. What moves me in their work is the struggle for the content of their art.

Hopefully this introduction has got you started and made you curious to meet work and person.
I look forward to your response and we see each other in my studio.

Peter van Damme