Kunstenaars en Vrienden

Carien Engelhard Maakt expressieve aan kalligrafie verwante werken die een sterk karakter hebben.

Peter Geerts. Maaktprachtige doeken met grote kleurvelden met een mooie rol voor ‘licht’.

Barnett Newman. Schilder, beeldhouwer en graficus van een consistent oeuvre waarin de verticaal prominent aanwezig is.

Koen Delaere Schilder van monumentale werken met lichtwerking en de fysieke ‘huid’ als onderwerp.

Mark Rothko Schilder van monumentale kleurvlakken met veel menselijk leed verwerkt.

Arnon Grunberg, scherpzinnig schrijver van existentiële  boeken met pregnante stellingnames.

W.A.Mozart. Zoals van Rothko’s werk gezegd wordt dat het tot tranen kan roeren, kun je van Mozarts werk zeggen dat het zeer spiritueel is ingegeven.

Erwin Olaf Zijn werk inspireert me vanwege bijzondere attributen en de stilte of het tot stilstand komen van een ‘voorstelling’.

Anne Wenzel Haar werk raakt me vanwege haar gevoel voor het tragische in het menszijn.

Piet Dieleman Zijnwerk is zeer consistent uitgebouwd. Het raakt vanwege het fundamentele vorm en kleuraspekt die de fundamenten van de schilderkunst raken.

Gerlinde Habekotte Haar werk is in z’n eenvoud complex te noemen. Ze zoekt daarin grenzen op om nieuwe, andere invalshoeken te verkennen binnen een minimaal idioom.

Anselm Kiefer Kunstenaar die werkt met de grote thema’s van de Duitse geschiedenis: oorlog, angst, aanslag ,verderf, aardsheid.

Onno Zijlstra Begenadigd spreker en schrijver van filosofische en kunst gerelateerde onderwerpen.

Renée van Riessen Schrijft vanuit een filosofisch kader in een prachtige stijl over leven en dood bij denkers als Levinas en Rosenzweig.

Marc Mulders Hedendaags schilder en glazenier die werkt met religieuze thema’s . De schilderijen zijn materieel aanwezig maar de onderwerpen ontstijgen vaak de materie.

Reinoud van Vugt Hedendaags schilder van aan de realiteit ontleende motieven als bloemen maar ook abstracte motieven in zijn laatste doeken.

Eli Content Hedendaags kunstenaar die vanuit een fundamenteel minimalistische opvatting een omslag maakte naar een meer op poëzie, en tekst, geënte stijl en werkwijze.

Amedee Cortier Was een kunstenaar die vnl. werkte in de neoconstructivistische stijl en later iets van het abstract expressionistisch idioom toeliet.

Henk Tichelaar Werkt in een poëtische grafische stijl die heel dicht bij zijn beleving ligt. Een mooi consistent oeuvre.

logo
Through Color

Beste bezoeker,

Op deze site maakt u kennis met mijn beeldende kunst.
In mijn werk maak ik gebruik van schilder en tekentechnieken en fotografie.
Het laat een ontwikkeling zien vanaf 2007 tot heden.
De menselijke emotie naar voren brengen is wat ik mij tot doel stel.
Soms zijn de werken welhaast explosies die overdonderen maar meestal houdt de vorm ze in toom.

Mijn manier van werken is vooral luisterend en zoekend. Deze valt enigszins te vergelijken met een koorddanser die weet dat zijn doel 'de overkant bereiken'' is, maar dit alleen realiseert door geconcentreerd te blijven en evenwicht te houden!

Mijn werk staat in de traditie van kunstenaars als Rothko, Newman, Kandinsky en Delaunay. Wat mij in hun werk raakt is de worsteling om de inhoud van hun kunst.

Hopelijk heeft deze introductie u op weg geholpen en nieuwsgierig gemaakt om werk en persoon te ontmoeten.
Graag zie ik uw reactie tegemoet en zien wij elkaar in mijn atelier.

Peter van Damme


engelsDear visitor,

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet.

On this site you will become acquainted with my visual art.
In my work I use painting and drawing techniques and photography.
It shows a development from 2007 to the present.
Bringing out the human emotion is what I aim for.
Sometimes the works are almost explosions that overwhelm, but usually the form keeps them in check.

My way of working is mainly listening and searching. This one is somewhat like a tightrope walker who knows his goal is to `` reach the other side '', but only achieves it by staying focused and balancing!

My work is in the tradition of artists such as Rothko, Newman, Kandinsky and Delaunay. What moves me in their work is the struggle for the content of their art.

Hopefully this introduction has got you started and made you curious to meet work and person.
I look forward to your response and we see each other in my studio.

Peter van Damme