Kunstenaars en Vrienden

Carien Engelhard Maakt expressieve aan kalligrafie verwante werken die een sterk karakter hebben.

Peter Geerts. Maaktprachtige doeken met grote kleurvelden met een mooie rol voor ‘licht’.

Barnett Newman. Schilder, beeldhouwer en graficus van een consistent oeuvre waarin de verticaal prominent aanwezig is.

Koen Delaere Schilder van monumentale werken met lichtwerking en de fysieke ‘huid’ als onderwerp.

Mark Rothko Schilder van monumentale kleurvlakken met veel menselijk leed verwerkt.

Arnon Grunberg, scherpzinnig schrijver van existentiële  boeken met pregnante stellingnames.

W.A.Mozart. Zoals van Rothko’s werk gezegd wordt dat het tot tranen kan roeren, kun je van Mozarts werk zeggen dat het zeer spiritueel is ingegeven.

Erwin Olaf Zijn werk inspireert me vanwege bijzondere attributen en de stilte of het tot stilstand komen van een ‘voorstelling’.

Anne Wenzel Haar werk raakt me vanwege haar gevoel voor het tragische in het menszijn.

Piet Dieleman Zijnwerk is zeer consistent uitgebouwd. Het raakt vanwege het fundamentele vorm en kleuraspekt die de fundamenten van de schilderkunst raken.

Gerlinde Habekotte Haar werk is in z’n eenvoud complex te noemen. Ze zoekt daarin grenzen op om nieuwe, andere invalshoeken te verkennen binnen een minimaal idioom.

Anselm Kiefer Kunstenaar die werkt met de grote thema’s van de Duitse geschiedenis: oorlog, angst, aanslag ,verderf, aardsheid.

Onno Zijlstra Begenadigd spreker en schrijver van filosofische en kunst gerelateerde onderwerpen.

Renée van Riessen Schrijft vanuit een filosofisch kader in een prachtige stijl over leven en dood bij denkers als Levinas en Rosenzweig.

Marc Mulders Hedendaags schilder en glazenier die werkt met religieuze thema’s . De schilderijen zijn materieel aanwezig maar de onderwerpen ontstijgen vaak de materie.

Reinoud van Vugt Hedendaags schilder van aan de realiteit ontleende motieven als bloemen maar ook abstracte motieven in zijn laatste doeken.

Eli Content Hedendaags kunstenaar die vanuit een fundamenteel minimalistische opvatting een omslag maakte naar een meer op poëzie, en tekst, geënte stijl en werkwijze.

Amedee Cortier Was een kunstenaar die vnl. werkte in de neoconstructivistische stijl en later iets van het abstract expressionistisch idioom toeliet.

Henk Tichelaar Werkt in een poëtische grafische stijl die heel dicht bij zijn beleving ligt. Een mooi consistent oeuvre.