Kunstenaars en Vrienden

Carien Engelhard Maakt expressieve aan kalligrafie verwante werken die een sterk karakter hebben.

Peter Geerts. Maaktprachtige doeken met grote kleurvelden met een mooie rol voor ‘licht’.

Barnett Newman. Schilder, beeldhouwer en graficus van een consistent oeuvre waarin de verticaal prominent aanwezig is.

Koen Delaere Schilder van monumentale werken met lichtwerking en de fysieke ‘huid’ als onderwerp.

Mark Rothko Schilder van monumentale kleurvlakken met veel menselijk leed verwerkt.

Arnon Grunberg, scherpzinnig schrijver van existentiële  boeken met pregnante stellingnames.

W.A.Mozart. Zoals van Rothko’s werk gezegd wordt dat het tot tranen kan roeren, kun je van Mozarts werk zeggen dat het zeer spiritueel is ingegeven.

Erwin Olaf Zijn werk inspireert me vanwege bijzondere attributen en de stilte of het tot stilstand komen van een ‘voorstelling’.

Anne Wenzel Haar werk raakt me vanwege haar gevoel voor het tragische in het menszijn.

Piet Dieleman Zijnwerk is zeer consistent uitgebouwd. Het raakt vanwege het fundamentele vorm en kleuraspekt die de fundamenten van de schilderkunst raken.

Gerlinde Habekotte Haar werk is in z’n eenvoud complex te noemen. Ze zoekt daarin grenzen op om nieuwe, andere invalshoeken te verkennen binnen een minimaal idioom.

Anselm Kiefer Kunstenaar die werkt met de grote thema’s van de Duitse geschiedenis: oorlog, angst, aanslag ,verderf, aardsheid.

Onno Zijlstra Begenadigd spreker en schrijver van filosofische en kunst gerelateerde onderwerpen.

Renée van Riessen Schrijft vanuit een filosofisch kader in een prachtige stijl over leven en dood bij denkers als Levinas en Rosenzweig.

Marc Mulders Hedendaags schilder en glazenier die werkt met religieuze thema’s . De schilderijen zijn materieel aanwezig maar de onderwerpen ontstijgen vaak de materie.

Reinoud van Vugt Hedendaags schilder van aan de realiteit ontleende motieven als bloemen maar ook abstracte motieven in zijn laatste doeken.

Eli Content Hedendaags kunstenaar die vanuit een fundamenteel minimalistische opvatting een omslag maakte naar een meer op poëzie, en tekst, geënte stijl en werkwijze.

Amedee Cortier Was een kunstenaar die vnl. werkte in de neoconstructivistische stijl en later iets van het abstract expressionistisch idioom toeliet.

Henk Tichelaar Werkt in een poëtische grafische stijl die heel dicht bij zijn beleving ligt. Een mooi consistent oeuvre.

logo
Through Color

Beste bezoeker,

Om mijn werk te zien, bekijk deze website met een desktopcomputer, laptop of tablet.

Graag presenteer ik een collectie werken aan u. Deze collectie omspant ongeveer 10 jaar, van 2010 tot 2020.
In mijn werk beoefen ik tekenkunst, schilderkunst in diverse technieken m.n. olieverftechnieken, acrylverf, aquarel en gouache. Tevens maak ik foto's t.b.v. de ondersteuning van mijn beeldend werk. Soms gebruik ik die als 'hang-up' voor schilderijen en soms blijven het zelfstandige beelden. De twee disciplines werken positief op elkaar in.
Speerpunt voor mij is kleur als drager van emoties. Mijn manier van omgaan met het scheppend bezig zijn, wordt door anderen gezien als klassiek.
In 2019 is er een keerpunt in mijn leven en werk gekomen wat waarneembaar is in de uitstraling en beleving van mijn kunst.  Er is dus andersoortig werk ontstaan.


engelsDear visitor,

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet.

I would like to present a collection of works to you. This collection spans around 10 years, from 2010 to 2020.
In my work I practice drawing, painting in various techniques, including oil painting techniques, acrylic paint, watercolor and gouache. I also take photos for the support of my visual work. Sometimes I use it as a 'hang-up' for paintings and sometimes they remain independent images. The two disciplines interact positively.
Spearhead for me is color as a carrier of emotions. My way of dealing with being creative is seen by others as classical.
In 2019 there was a turning point in my life and work, which is noticeable in the appearance and experience of my art. So different kind of work has arisen.

Peter van Damme